HMZ Otel İlaçlama

by hanilche

Oteller; yoğun insan ve eşya hareketinin yaşandığı, mutfakları sürekli faaliyet halinde olan kurumlardır. Bu nedenlerle, otellerde haşere ve kemirgen sorunu yaşanma ihtimali yüksektir. Otellerde haşere ve fare riskini en alt seviyede tutmak, otelin prestiji, otel müşterisinin memnuniyeti ve sağlığı açısından son derece önemlidir.

Profesyonel olarak yönetilen otellerin büyük çoğunluğu haşere kontrol faaliyetine gereken hassasiyeti göstermekte ve bu konuda uzman kuruluşlarla çalışmayı tercih etmektedir. Bu gereksinim, otel yöneticilerinin de önem verdiği sağlıklı yaşam alanları oluşturma çabalarının bir parçasıdır. Gerek müşteriler, gerekse otel personeli açısından, yapılacak haşere ve kemirgen kontrol uygulamalarının bilimsel, sağlıklı, estetik ve çağdaş metodlarla yapılması önem taşımaktadır.

Otellerde, haşere ve farelere karşı yoğun kimyasal önlemler almak yerine, otel personeline dönük eğitim çalışmaları ve binaya dönük alınacak önlemler öncelikli olarak değerlendirilmelidir. Bu sayede hem yapılacak uygulamanın maliyeti azaltılmış, hem de ortamda kimyasal madde kontaminasyonu mümkün olduğu kadar düşük seviyeye çekilmiş olur. Biz bunu, uygulamakta olduğumuz EPY (Entegre Pest Yönetimi) sistemiyle gerçekleştiriyoruz. Bu yöntemde, haşere kontrol faaliyeti, sıradan bir ilaçlama çabasından çok, müşteriyle karşılıklı işbirliği içinde uygulanan bir tesis koruma sistemi olarak ortaya çıkmaktadır.

EPY uygulamasında, mümkün olduğu kadar alt seviyeye çekilmekle beraber, bazı kimyasal insektisit ve rodentisitler kullanılmaktadır. Ancak biz, kullandığımız kimyasallar ıseçerken de belli kriterleri göz önünde tutuyoruz.

Otellerde yapılacak haşere ve kemirgen mücadelelerinde WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından onaylanmış, T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı halk sağlığı ilaçlarnı kullanıyoruz. Ayrıca, oteller hizmet alanları olduğundan, estetik unsurları da dikkate alıyoruz. Bu amaçla, yapılacak uygulamalarda kullanılacak ilaçları renksiz, kokusuz, leke ve tortu bırakmayan formülasyonda seçiyoruz. Kullanılacak fare ve sıçan yem istasyonlarını da, özellikle iç alanda, kolay saklanabilecek formda hazırlıyoruz.

Oteller 24 saat hizmet veren ve faaliyetine ara vermesi mümkün olmayan kurumlar olduğundan, ilaçlama sırasında veya sonrasında külfetli hazırlıklar gerektirmeyecek yöntemler uyguluyoruz.