HMZ Restorant İlaçlama

by hanilche


Entegre Pest Yönetimi (EPY), zararlı kontrol işlemlerini kapsayan aşağıdaki çalışmaları içerir.

Restorant İlaçlama, Tesise zararlı girişini engelleyen önlemlerin alınması
Kafe İlaçlama, Tesisi kurarken hayvanların ve zararlıların girişini engelleyecek tedbirleri almak ve bu girişleri denetleyecek ölçü sistemlerini kullanmak
Kafe İlaçlama, Açılıp kapanan otomatik kapı ve pencere sistemleri kullanmak
Restorant İlaçlama Kedi, köpek ve kuş gibi hayvanların içeriye girişini engelleyen sistemler kurmak
Kafe İlaçlama, Böcek zehiri ya da herhangi bir zararlı kontrol ürününün uygulanışı esnasında genel koruma tedbirlerinin alınması ve kullanılan maddelerin tesiste bulunan ürünleri kontamine etmesini engelleyecek biçimde çalışılması
Kafe İlaçlama, Tesis etrafında bulunan zararlıların barınaklarını yok ederek onları elimine etmek (ortadan kaldırma) mücadelenin önemli bir parçasıdır.

Restorant İlaçlama, işletme çevresinde zararlıların yaşayabileceği ortamların yok edilmesi  (boş enkaz yığınları, durgun sular, uygunsuz biriken çöpler) şeklinde ve benzeri çalışmalar yapılır.

Kullanılan kimyasal ve Restorantların; uygulama yerleri, metodu ve uygulama sıklığının bir çizelgede belirtilmesi, uygulamanın yapıldığı yere ait; uygulamadan sorumlu kişi ile kullanılan Restorantların ve kimyasalların adları, uygulama yöntemleri ve uygulama sonuçlarının raporlanması gerekmektedir.

Yapılan tüm işlemler periyodik kontrol altında tutulmalı ve kullanılan Restorantların bakımı yapılıp devamlılığı sağlanmalıdır.